Kontakt

Kontakta i första hand styrelsen via
styrelsen@brfjaktherren.se
Ordförande
Filip Bozic, 12C
Tel: 0733 290 887
Styrelseledamöter
Linus Brandt, 15C
Emilia Colombo, 12B
Suppleanter

Hyra/uppsägning av p-plats
Emilia Colombo
styrelsen@brfjaktherren.se