Trivselråd

För att vi ska trivas bättre i husen och komma överens med grannarna finns här några trivselråd att ha i åtanke.

  • Borra, spika och hamra gärna mellan kl 8 och 20 på vardagar och mellan kl 8 och 18 på lördagar och söndagar. Helgdagar låter vi verktygen vila. Renoveringsarbeten är då inte tillåtna! Tänk på att oljud och störningar lätt fortplantar sig i fastigheten och att även små ingrepp kan störa dina grannar.
  • Ska du bygga om eller reparera? Sätt upp anslag i entrén. Och kom ihåg att det är ditt ansvar hur dina hantverkare uppför sig med parkering och annat. Glöm inte heller att ansökan måste göras till styrelsen innan större renoveringar, se även fliken Renovering & Underhåll.
  • Planerar du en fest? Bjud in grannarna också! Eller förvarna dem åtminstone.
  • Rökning är ej tillåtet i allmänna utrymmen, t ex trappuppgångar och källare. Fimpar måste placeras i askkoppar och får inte slängas på gården eller direkt i soporna!
  • Nattsömn. Många vill sova efter kl 22. Om du inte hör till dem, är det bra om du försöker sänka volymen på TV, radio och musik. Och kör inte diskmaskin och tvättmaskin sent. Du som vill utnyttja gården för social aktivitet, framför allt under den varma årstiden – sänk tonläget och skruva ner volymen efter klockan 22!