Brandsäkerhet

Vi jobbar även aktivt med brandskydd inom föreningen
Det är viktigt att alla följer de regler som gäller runt detta. Se även allmänna ordningsregler på hemsidan,
men det är även viktigt att du själv ser över ditt brandskydd i hemmet.

Vad kan jag själv göra, vad behöver jag för min bostad?
Kolla gärna med ditt försäkringsbolag, de kanske har erbjudande på brandvarnare, brandsläckare mm. Men se även länk nedan med bra information runt detta område. Och tänk på att pulversläckare skall vändas på några gånger ibland (så att lösningen inte sedimenteras i flaskan och blir obrukbar).

Var uppmärksam! Meddela Styrelsen/Fastighetsförvaltaren
Meddela styrelsen eller fastighetsförvaltaren när du ser eller hör något som kan innebära en brandrisk i fastigheten. Detta kan exempelvis vara att du hör att brandvarnaren i källare, trappuppgång, eller vind piper vilket innebär att batteribyte behövs. Någon av våra brandsläckare inte visar grönt i ”mätaren”, vilket innebär att trycket i brandsläckaren är för högt eller för lågt.
Det behöver inte endast handla om brandutrustningen, brandrisk kan också vara på grund av andra orsaker, exempelvis att vatten är i kontakt med el m m. Tänk även på att torktumlaren ska rengöras efter användning, då luddet innebär en brandrisk.

Vilka är de vanligaste brandorsakerna i bostäder?
De allra flesta brandtillbud sker i den egna bostaden där köket är den vanligaste platsen och den glömda spisen den i särklass vanligaste direkta brandorsaken. Efter köket kommer vardagsrum och sovrum, där rökning och glömda ljus är de vanligaste orsakerna. I allmänna utrymmen som till exempel trapphus, vind och källare är den vanligaste direkta brandorsaken anlagd brand.
De allra flesta olyckor i hemmet kan förhindras av dig själv genom kunskap och rutin.

Förutom skydd som fungerande brandvarnare, handbrandsläckare/brandfilt och spisvakt/spistimer är det bra att tänka på följande:

  • Rengör spisfläkten från fett med jämna mellanrum.
  • Håll levande ljus under uppsikt, släck när ni lämnar bostaden.
  • Lösa sladdar och kablar kontrolleras så att de inte har skador.
  • Teknisk utrustning som till exempel tv, datorer, ljudanläggningar, digitalboxar mm ska ha god ventilation. Täck inte över sådan typ av utrustning med dukar eller bygg in dem i bokhyllan.
  • Det är rent bakom tv, vitvaror och tvättmaskin.
  • Det är bra att installera en timer till kaffebryggaren, vattenkokaren mm.
  • Använd inte disk- och tvättmaskin då du inte är hemma.
  • Tändare och tändstickor förvaras utom räckhåll för barn.

Länkar
Brandskydd
https://www.dinsakerhet.se/brand/

Din krisberedskap
https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap/

På MSB finns även mycket information för olika sammanhang.
https://www.msb.se/