Rättigheter och skyldigheter

Bostadsrätten ger dig en rad rättigheter:

  • Rätten att bo i din valda lägenhet, naturligtvis.
  • Rätten att inom vissa gränser förändra lägenheten efter din smak och dina behov. De viktiga undantag som finns, gäller främst sådant som kan påverka resten av fastigheten. Därför är det klokt att tala med styrelsen innan du gör några större förändringar.
  • Rätten att påverka beslut om fastighetens skötsel och om investeringar för fastigheten. Den rätten utövar du genom att delta i årsstämman som väljer styrelse och som fattar alla de riktigt stora besluten. Du kan också lämna motion till årsstämman eller komma med förslag direkt till styrelsen.
  • Förmånen att bo till självkostnadspris i en fastighet som drivs utan vinstintresse.

Det följer också skyldigheter med bostadsrätten:

  • Att via månadsavgiften bidra till driftskostnader samt amorteringar och avsättning till fonder.
  • Att hålla lägenheten i gott skick.
  • Att följa de regler som gäller för föreningen.
  • Att väl vårda de gemensamma anläggningarna, som portar och trappuppgångar, tvättstugor, gård och liknande.