Allmänna ordningsregler

Som alla andra föreningar så har vi såklart lite ordningsregler i huset för att vi alla skall kunna trivas med vårt boende. Följer vi dessa så kommer goda grannar förbli goda grannar!

Tider

I vardagslunken så kan man spela musik, ha hemmabioanläggningen igång och utföra ”störande” arbeten etc:

  • 8.00-22.00 på vardagar och lördagar
  • 10.00-21.00 på söndagar samt helgdagar.

Planerar ni större arbeten, eller kanske en fest som varar till sent på kvällen, meddela dina närmsta grannar och glöm inte att du har grannar även i andra uppgångar än din egen. Tänk på att ljud kan fortplanta sig långt i fastigheten. Med information undviker man många problem.

Det finns de som jobbar skift och helger och behöver all sömn de kan få.

Cyklar

Eftersom cykelutrymmena i källaren är olika stora och cykelinnehavet ojämnt spritt mellan uppgångarna, är det väldigt trångt i vissa cykelparkeringar. Det är därför viktigt att vi samsas åt om den plats som finns. Det är viktigt att vi inte skymmer nödutgångar så cykelparkering i gångarna är förbjudet.

Ge plats åt dem som cyklar regelbundet
Vi ser gärna att de som har möjlighet att förvara sin cykel gör så i sitt förråd. Om vi utnyttjar cykelutrymmena rätt får alla bättre plats och det blir lättare att hålla ordning. Det blir också bättre trivsel och lättare att röra sig i källaren.
Tänk bara på att cykeln inte får förvaras i trapphuset. Trapphuset måste vara fritt pga utrymningsskäl, risk för brandrök och vid städning.

Trapphus

Trapphus är kärnan till mycket störningar då ljud lätt fortplantar sig mellan våningsplanen. Är du i trapphuset sent, tänk på att inte smälla igen dörren, försök hålla emot dörrarna som stänger sig själva så de inte slår igen. Entrédörrarna får inte ställas upp utan uppsikt (vid renovering, flyttning, städning osv) för att förhindra att ovälkomna gäster tar sig in i trapphus och källare.

Rökning

Rökning är inte tillåten i några av våra allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källare, vind etc. Detta beroende på den allmänna trivseln, brandrisk och våra eventuella allergiker. Om ni röker utanför porten, tänk på att gå en bit från grannens öppna fönster.

Gård

Det är fritt fram att använda sig av föreningens trädgårdsmöbler och gård. Se till att lämna uteplatsen i ett bra skick – släng skräp!

Källare och vind

Alla lägenheter har 2 st förråd, en på vinden och en i källaren. För att inte förråden ska blandas ihop så måste du ha hänglås på båda dina förråd även om du inte använder dem. Båda förråden ska också vara märkta med ditt lägenhetsnummer. Är ditt förråd inte märkt – kontakta styrelsen. Styrelsen ansvar inte för att ett förråd utan ett hänglås inte tas i bruk av någon annan boende. Det är viktigt att ni inte placerar saker i gångarna eller på ytor utanför förråden. Det är inte tillåtet eftersom det är medför brandfara och hindrar vid brandutrymning.