Renovering & Underhåll

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Du får göra ganska stora förändringar utan att ha tillstånd av styrelsen. Här kommer vi gå igenom vad du behöver tänka på om du ska renovera eller göra om i din lägenhet. Läs även igenom våra stadgar för att se vad som gäller för underhåll och renovering.

Observera att det är varje medlems skyldighet att själv försäkra sig om vad som gäller innan underhållsarbete påbörjas. Fråga alltid styrelsen om ni är tveksam. I vissa fall krävs tillstånd från styrelsen. Ändring av lägenhet som strider mot myndighetskrav eller utförs utan tillstånd från styrelsen kan komma att stoppas med omedelbar verkan. Ändringar utförda utan styrelsens medgivande och som inte följer bestämmelserna måste åtgärdas på medlemmens bekostnad.

När Ni begär tillstånd skall Ni redovisa följande:

 • Teknisk beskrivning som visar omfattningen på ändringen och hur föreningens delar berörs
 • Skisser och i särskilda fall ritningar
 • I vilken omfattning Ni avser anlita fackmän
 • Tidplan
 • Åtgärder Ni kommer att vidta för att skydda allmänna utrymmen och anslutande lägenheter

Styrelsen skall ges rimlig tid för bedömning av åtgärderna vilket i normala fall är 1 månad. Enklare underhåll såsom målning, tapetsering och slipning av parkett eller omläggning av matta kan utföras utan anmälning till styrelsen.

Generellt
 • Vid renovering av kök och badrum skall en skriftlig anmälan ställas till styrelsen.
 • Ingrepp i bärande konstruktion är inte tillåten.
 • Allt arbete måste utföras fackmannamässigt och enligt gällande regler och förordningar.
 • Det är inte tillåtet att förändra värmesystemet utan styrelsens godkännande.
 • Vattenburen golvvärme eller vattenburen handdukstork är ej tillåtet.
 • Var försiktig med putsen på väggarna, den utgör ett brandskydd!
 • Du får inte göra ingrepp som påverkar eller skadar utrymmen som tillhör en annan medlem eller som är föreningens gemensamma.
Kök
 • Köksfläkt med egen motor är ej tillåten.
 • Kolfilterfläkt som ej ansluts till ventilationssystemet går bra, eller en vanlig spiskåpa.
 • Diskbänksskåpet ska utföras vattensäkert.
 • Låt en fackman installera diskmaskin.
Badrum
 • Badrumsrenovering bör alltid utföras av certifierade hantverkare.
 • Alla rörinstallationer ska göras av fackman.
 • Byt alltid golvbrunn och avloppsrör i golvet fram till avloppsstammen. Detta bekostas av Brf. Jaktherren.